Gyengén látók számára készített változat. -

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szoros és folyamatos
munkakapcsolatban áll Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Kérésünkre Mák Kornél alpolgármester úr nyilatkozik a közös munka jellemzőiről, s értékeli annak megvalósulását, szerepét az önkormányzat tevékenységében.


- A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. több vonatkozásban is fontos
közszolgálatot végez, ezzel együttműködő partnere Kecskemét önkormányzatának.
Legelőször is szeretnék hálás köszönetet mondani a Kft. munkájáért. Azt látom, hogy nagy
alapossággal, felkészülve, lelkesen és nagy humánummal látják el a feladataikat. Utóbbira
azért is van nagy szükség, mert azokkal a munkatársakkal, akik a Kft. keretein belül
közfoglalkoztatásban vesznek részt, fokozott odafigyeléssel és megértő támogatással lehet
csak hatékony, eredményes munkát végezni. Ez az irányultság van jelen a Kft. saját,
gazdasági célú tevékenységében is, mely során nagy számban foglalkoztatnak hátrányos
helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalókat, jó példával szolgálva ezzel
más vállalkozások számára is. E sajátosságok jutnak érvényre a Kft. által biztosított
közérdekű munkavégzés területén is, mely során az önkormányzattal szoros
együttműködésben a szabálysértők számára lehetővé válik a bíróság által kiszabott
pénzbüntetés munkával történő kiváltása.
A Kft. egyik, önkormányzatunkhoz kapcsolódó profilja Kecskemét közterülete
takarításának megszervezése és irányítása. Ezzel a tevékenységgel kiveszi a részét a város
mindennapjaiból, munkavégzésével folyamatosan jelen van nemcsak Kecskemét
közterületein, de egy-egy kiemelt projekt helyszínén is. Utóbbira példa, hogy 2011
októberében komoly segítséget kaptunk a Kft.-től az én képviselői körzetemben is, ahol a Kft.
dolgozóival együtt, széles körű közösségi összefogással ötven hársfát sikerült elültetni a
kadafalvi kerékpárút mentén.
Ez történt 2012 májusában a kecskeméti arborétumban a Mária-kápolnánál is, ahol a
Katona József Színház művészei által bemutatott Újvilág Passió helyszínét tisztították meg,
készítették elő a Kft. dolgozói. Hasonló segítségnyújtásra került sor a Bozsó Gyűjtemény
felújításánál, amikor a műemléktárgyak mozgatását, raktározását végezték nagy gonddal,
körültekintéssel a Kft. munkatársai. Általánosságban elmondható, hogy a Kft. vezetése
mindig nyitott az Önkormányzat kérései irányában. Érezhető, hogy nemcsak
kötelességtudatból nyújtanak segítséget, hanem szívből jövő őszinte örömmel. Polgármester
úr is értesült a beszámolókból a Kft. széles körű segítségnyújtásáról, és nagyra értékeli, hogy
velünk együtt a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. is magáénak érzi mindazokat a
feladatokat, melyek a város szépülését, gazdagodását, fejlődését szolgálják.
A Nonprofit Kft. tevékenysége kapcsolódik Kecskemét Középtávú Civil
Koncepciójához is. Az ősz folyamán kerül sor a Civil Cselekvési Terv kidolgozására, melybe
szeretnénk bevonni a Kft. képviselőjét is. A korábbi jó tapasztalatok alapján számítunk
javaslataira, segítő munkájára. Úgy gondolom, hogy a Kft. közjóért végzett tevékenysége
példaértékű, amelyből sokat profitálhat a kecskeméti civil szféra is.
Igen nagyra értékelem a Kft. tevékenységét az önkormányzati feladatellátás területén,
illetve az önkormányzattal való együttműködés szempontjából. Igyekszünk jó kapcsolatot
ápolni minden partnerünkkel.


Kecskemét, 2012. augusztus 22